Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Szczególne zalety oferty:

 • maksymalny okres kredytowania do 30 lat, do 80 roku życia,
 • brak wymogu określonego stopnia zaawansowania inwestycji.

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup lokalu mieszkalnego, segmentu, domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, domu jednorodzinnego wolnostojącego, siedliska (wyodrębniona z obszaru użytkowanego rolniczo działka gruntu <2,5ha obejmująca budynki mieszkalne i gospodarcze, dla której jest lub będzie prowadzona odrębna księga wieczysta), nieruchomości mieszkalno-komercyjnej pod warunkiem, że część komercyjna nie przekroczy 50% całej powierzchni nieruchomości, działki budowlanej, działki rekreacyjnej – stanowiących własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej,
 • refinansowanie poniesionych zadatków tytułem finansowania ceny nabycia nieruchomości,
 • finansowanie kosztów notarialnych, prowizji, dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczeń przy kredycie,
 • konsolidacja zobowiązań,
 • cel konsumpcyjny nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oprocentowanie:

 • w PLN – oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M + marża,
 • w EUR oprocentowanie zmienne oparte na stawce LIBOR 3 M dla EUR + marża,
 • w USD, GBP, CHF (LIBOR 3M + maraża).

(wysokość marży jest zależna od kwoty kredytu oraz poziomu LTV)

Opłaty i prowizje:

 • rozpatrzenie wniosku – 0zł,
 • wcześniejsza spłata, nadpłata kredytu 2,5% przez pierwsze 3 lata, po 3 latach bez opłat,
 • opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 250 zł,
 • brak opłat za badanie KW,
 • przewalutowanie kredytu – prowizja 1%.

Podstawowe zabezpieczenie:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z tytułu polisy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości.

Zabezpieczenie przejściowe do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki:

 • podwyższone oprocentowanie od 2 do 2,5%.

Dodatkowe ubezpieczenia w ofercie:

 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku kredytowego:

 • wniosek kredytowy + załącznik,
 • dowód osobisty,
 • dokumenty dotyczące osiąganych dochodów – w zależności od rodzaju uzyskiwania,
 • umowa przedwstępna zakupu lokalu pomiędzy Klientem a Euro Styl.

Dodatkowe informacje:

 • możliwość ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości nie będącej przedmiotem kredytowania,
 • możliwość finansowania do 90% wartości nieruchomości,
 • maksymalny okres kredytowania do 30 lat, do 80 roku życia,
 • możliwość uzyskania kredytu przez osoby osiągające dochód za granicą, a także z tytułu kontraktów marynarskich i diet kierowców,
 • indeksowany kredyt walutowy,
 • brak wymogu określonego stopnia zaawansowania inwestycji,
 • do kredytu mogą przystąpić aż 3 gospodarstwa domowe (max. 6 kredytobiorców).

powr�t

wstecz