Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Szczególne zalety oferty:

 • szybka decyzja kredytowa,
 • możliwość obniżenia marży dla Klientów posiadających inne produkty Banku,
 • wypłata kredytu przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki.

Przeznaczenie kredytu: 

 • zakup lokalu mieszkalnego,
 • zakup/budowa domu jednorodzinnego,
 • cel konsumpcyjny - w wysokości nie większej niż 30% finansowania ceny zakupu nieruchomości,
 • refinansowanie kosztów poniesionych tytułem finansowania ceny zakupu nieruchomości.

Oprocentowanie:

 • PLN - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 6M/1Y + marża banku.

Opłaty i prowizje: 

 • koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - 0,6% (podwyższona marża).

Podstawowe zabezpieczenie:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z tytułu polisy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości.

Zabezpieczenie przejściowe do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki: 

 • koszt ubezpieczenia pomostowego - 0,6% (podwyższona marża).

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku kredytowego:

 • wniosek kredytowy,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • dokumenty dotyczące osiąganych dochodów,
 • umowa przedwstępna o wybudowanie i sprzedaż lokalu zawarta pomiędzy Klientem a Euro Stylem.

Dodatkowe informacje: 

 • maksymalny okres kredytowania do 40 lat,
 • refinansowanie poniesionych środków własnych do 24 miesięcy wstecz,
 • maksymalna kwota kredytu do 100% wartości nieruchomości.

powr�t

wstecz