Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Parametry kredytu:

 • maksymalny okres kredytowania do 40 lat, do 80 roku życia,
 • brak wymogu określonego stopnia zaawansowania inwestycji,
 • brak opłat za wycenę nieruchomości
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę w każdym momencie,
 • można uzyskać dodatkowe środki na wykończenie lokalu,
 • koszty okołokredytowe (np. pakiet AVIVA, ubezpieczenie nieskiego wkładu własnego itp.) można skredytować dodatkowym kredytem (bardzo nisko oprocentowanym)
 • wysoka zdolność kredytowa

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym zakup mieszkania komunalnego / zakładowego / spółdzielczego własnościowego, zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • budowa domu systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup działki budowlanej, rolnej, siedliska,
 • nadbudowa, przebudowa lub rozbudowa domu jednorodzinnego,
 • adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  w prawo własności,
 • wykończenie nieruchomości nabywanej na rynku pierwotnym,
 • remont/ modernizacja/ wykończenie nieruchomości nabywanej na rynku wtórnym lub pierwotnym,
 • refinansowanie nakładów poniesionych na wyżej wymienione cele
 • cel dowolny z wyjątkiem finansowania działalności gospodarczej
 • konsolidacja zobowiązań

 Pozostałe opłaty i prowizje:

 • rozpatrzenie wniosku – 0zł,
 • wcześniejsza spłata, nadpłata kredytu 0 zł w całym okresie kredytowym (jest opłata za aneks do umowy),
 • brak opłat za badanie KW,
 • pakiet ubezpieczeń AVIVA 2,5% na okres 3 lat – można skredytować (dobrowolne),
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego 3,2% na 3 lata lub 3,9% na 5 lat od nadwyżki ponad 80% LTV.

Podstawowe zabezpieczenie:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z tytułu polisy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości.

Zabezpieczenie przejściowe do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki:

 • podwyższone oprocentowanie o 1,2%.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku kredytowego:

 • wniosek kredytowy + załącznik,
 • 2 dokumenty tożsamości,
 • dokumenty dotyczące osiąganych dochodów – w zależności od rodzaju uzyskiwania,
 • umowa przedwstępna zakupu lokalu pomiędzy Klientem a Euro Stylem.

Dodatkowe informacje:

 • możliwość ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości nie będącej przedmiotem kredytowania,
 • możliwość uzyskania kredytu przez osoby osiągające dochód za granicą, a także z tytułu kontraktów marynarskich,
 • brak wymogu określonego stopnia zaawansowania inwestycji.

powr�t

wstecz