Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Szczególne zalety oferty:

 • finansowanie do 90% wartości inwestycji (zakup + wykończenie),
 • brak wymogu przedstawienia faktur na remont,
 • brak obowiązku wykupu dodatkowych ubezpieczeń, np. na życie,
 • możliwość negocjowania oprocentowania oraz innych, indywidualnych warunków umowy.

Cele kredytowania:

 • zakup/budowa lokalu lub domu,
 • wykończenie/remont/modernizacje nieruchomości,
 • cel dowolny (do 30% kwoty kredytu),
 • splata kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • zakup gruntu.

Dostępne waluty kredytu:

 • PLN, EURO, USD

Okres kredytowania:

 • kredyty walutowe do 30 lat,
 • złotowy nawet do 35 lat,
 • do 70-go roku życia.

Splata kredytu:

 • spłata w złotówkach lub walucie,
 • raty równe lub malejące.

Oprocentowanie:

 • stałe 9 do 5 lat lub zmienne, oparte o 3-miesięczne stawki WIBOR, EURIBOR, LIBOR

Marże:

 • dla EURO – od 2,3%,
 • dla PLN – od 1,75%.

*wysokość marży jest zależna od kwoty kredytu oraz poziomu LTV.
W przypadku posiadania przez kredytobiorcę konta DB Open stawki są wyższe o 0,5 p.p.
Przy koncie dla Invest/db Elite marże są niższe o 0,03 p.p.
W przypadku braku konta bądź posiadania innego rodzaju konta stawki są wyższe o 1 p.p.

Opłaty i prowizje:

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku,
 • prowizja za udzielenie kredytu od 2% do 3%,
 • w przypadku lokali mieszkalnych – wycena wartości przez bank na podstawie przeprowadzonej inspekcji – 300 zł,
 • w przypadku domów – wycena wartości przez bank na podstawie przeprowadzonej inspekcji - 420 zł,
 • wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu w okresie pierwszych 3 lat – 2%, po 3 latach brak opłat,
 • przewalutowanie kredytu – 2%.

Zabezpieczenia kredytu:

 • docelowe
 • hipoteka kaucyjna na kredytowanej lub innej nieruchomości – do 150 % kwoty kredytu,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych,
 • przejściowe
 • cesja wierzytelności z umowy z deweloperem,
 • ubezpieczenie pomostowe do momentu ustanowienia hipoteki.

O kredyt mogą ubiegać się:

Klienci indywidualni osiągający dochody w kraju i poza granicami (również bez polskiego obywatelstwa):

 • zatrudnieni na umowę o pracę,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód,
 • osoby uzyskujące dochód z tyt. innych, możliwych do udokumentowania źródeł.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o kredyt:

 • wniosek,
 • dowód osobisty,
 • dokumenty dochodowe – w zależności od uzyskiwanego dochodu,
 • umowa przedwstępna zawarta pomiędzy Klientem a firmą  Euro Styl.

powr�t

wstecz