Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Warunki oferty specjalnej Eurobank dla Klientów Euro Styl:

 • możliwość finansowania do 100% wartości nieruchomości,
 • możliwość otrzymania dodatkowej kwoty na wykończenie nieruchomości, której nie trzeba rozliczać fakturami i rachunkami, jeśli nie przekroczy 1000 PLN na 1 mkw. i 60 000 PLN łącznie.

Przeznaczenie kredytu: 

 • zakup (lokalu mieszkalnego, domu, działki), budowa domu, dokończenie budowy, przebudowa nieruchomości niemieszkalnej na mieszkalną,
 • wykończenie nieruchomości,
 • refinansowanie kredytu zaciągniętego w innym banku lub instytucji finansowej na cele mieszkaniowe,
 • refinansowanie poniesionych zadatków tytułem finansowania ceny nabycia nieruchomości,
 • finansowanie prowizji, dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczeń przy kredycie do 100% LTV.

Oprocentowanie:

 • kredyt w PLN - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M + marża,

Opłaty i prowizje:

 • 0 zł prowizji za rozpatrzenie wniosku,
 • 0 zł prowizji za wycenę nieruchomości na rynku pierwotnym,
 • 0 zł prowizji za badanie stanu prawnego nieruchomości i KW,
 • 0 zł prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu po 3 latach,
 • 0 zł prowizji za nadpłaty,  jeśli w ciągu pierwszych 3-ch lat nie przekroczą 30% kwoty kredytu.

Podstawowe zabezpiecznie:

 • hipoteka w PLN na kredytowanej nieruchomości,
 • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką,
 • przelew na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy.

Zabezpiecznie przejściowe:

 • pomostowe: podwyższenie marży o 0,85% do czasu ustanowienia hipoteki,
 • niski wkład: podwyższenie marży o 0,15%.

Dodatkowe zabezpiecznia:

 • dobrowolne ubezpiecznie od utraty pracy.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku kredytowego:

 • wniosek kredytowy wraz z załącznikami, 
 • dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości, 
 • dokumenty dotyczące osiąganych dochodów – w zależności od rodzaju uzyskiwania, 
 • wyciągi z konta z 6 m-cy (wystarczą same wpływy wynagrodzenia),
 • umowa przedwstępna zakupu lokalu zawarta pomiędzy Klientem a Euro Styl.  

Dodatkowe informacje:

 • maksymalny okres kredytowania do 30 lat, do 70 roku życia, 
 • możliwość uzyskania kredytu przez osoby osiągające dochód za granicą, 
 • możliwość akceptowania opóźnień w BIK do 30 dni w standardzie oraz do 60 dni z podwyższeniem marży,
 • dla Kredytobiorców uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej brak konieczności przedstawienia zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych do decyzji kredytowej, 
 • możliwość ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości nie będącej przedmiotem kredytowania.

powr�t

wstecz