Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Szczególne zalety oferty:

 • ZEROWE RATY w trakcie wypłaty transz – karencja w spłacie rat kapitałowych i odsetkowych do dnia wypłaty ostatniej transzy,
 • „zamieszkaj na większym” – klient deklaruje chęć wynajmu nieruchomości dotychczas posiadanej i 70% prognozowanego dochodu z wynajmu bank przyjmuje do zdolności kredytowej,
 • EURO/PLN – kredyt w EURO na 2 lata a po 2 latach przewalutowanie na PLN,
 • Kredyt aktywa – brak konieczności dokumentowania „tradycyjnej” zdolności kredytowej (brak udokumentowanych dochodów) – bank do zdolności kredytowej przyjmuje przychód i posiadany majątek,
 • maksymalny okres kredytowania 35 lat,
 • kredytowanie do 90% wartości nieruchomości,
 • możliwość kredytowania osób uzyskujących dochody z zagranicy.

Dodatkowe atuty:

 • brak opłaty przygotowawczej,
 • niski koszt wyceny nieruchomości - 250 zł,
 • bezpłatne uruchomienie transz.

Przeznaczenie kredytu:    

 • zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego,
 • wykończenie lokalu mieszkalnego lub domu,
 • zakup działki budowlanej,
 • zakup lokalu komercyjnego,
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego tytułem finansowania ceny nabycia nieruchomości,
 • refinansowanie kredytu hipotecznego z innego banku,
 • konsolidacja zobowiązań,
 • budowa domu systemem gospodarczym,
 • dowolny cel,
 • zakup działki rolnej.

Oprocentowanie:

 • dla kredytów bez wkładu własnego marża od 1,92% + Wibor 3M lub Euribor 3M.

Opłaty i prowizje:

 • brak prowizji za udzielenie kredytu,
 • brak obowiązkowego ubezpieczenia na życie i utraty pracy,
 • możliwość refinansowania kredytu bez opłat,
 • kredytowane ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od poważnego zachorowania lub ukrytych wad prawnych – koszt 3,25% kwoty kredytu.

Podstawowe zabezpieczenie:

 • hipoteka na nieruchomości (bank sam ustanawia zabezpieczenie i kredytuje opłatę sądową),
 • cesja praw z tytułu polisy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości.

Zabezpieczenie przejściowe do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki:

 • marża dodatkowa do czasu ustanowienia hipoteki wynosi 2%.

Ubezpieczenie dobrowolne:

 • Zdrowy Kredyt – od poważnego zachorowania,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej tytułu prawnego do nieruchomości,
 • ubezpieczenie z tytułu ryzyka utraty stałego źródła dochodów (dotyczy wyłącznie osób rozliczających się z US w Polsce),
 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji,
 • ubezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku kredytowego:

 • dwa dokumenty ze zdjęciem,
 • wniosek kredytowy,
 • wyciągi z konta za 3 miesiące,
 • zaświadczenie o dochodach na druku bankowym,
 • umowa przedwstępna zakupu lokalu pomiędzy Klientem a deweloperem Euro Styl lub zobowiązanie do sprzedaży.

powr�t

wstecz