Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Warunki oferty:

 • brak obowiązkowych ubezpieczeń na życie, od utraty pracy, itp.
 • brak ubezpieczenia niskiego wkładu.

Przeznaczenie kredytu: 

 • zakup lokalu mieszkalnego,
 • zakup/budowa domu jednorodzinnego,
 • wyposażenie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego,
 • refinansowanie kosztów poniesionych tytułem finansowania ceny zakupu nieruchomości.

Oprocentowanie:

 • PLN – oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 6 M + marża banku. Przy zakupie ubezpieczenia spłaty kredytu możliwe obniżenie marży o 0,1 lub 0,2% w zależności od opcji ubezpieczenia.

Opłaty i prowizje:

 • prowizja 1,8% (do czasu wpisu hipoteki na rzecz banku marża podwyższona o 0,3%).

Wcześniejsza spłata i nadpłata:

2,0% kwoty nadpłaty (min. 200 PLN). Opłata ta będzie pobierana w ciągu pierwszych trzech lat. Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki nie będzie pobierana w przypadku pierwszej częściowej spłaty, która nastąpi w ciągu pierwszych 3 latach od uruchomienia produktu, jeśli nadpłata nie przekroczy 50% kwoty udzielonego produktu.

Podstawowe zabezpieczenie:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z tytułu polisy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości.

 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku kredytowego:

 • wniosek kredytowy + załącznik,
 • dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, 
 • dokumenty dotyczące osiąganych dochodów,
 • umowa przedwstępna o wybudowanie i sprzedaż lokalu zawarta pomiędzy Klientem a Euro Stylem.

Dodatkowe informacje:

 • maksymalny okres kredytowania do 40 lat, do 70 roku życia,
 • możliwość ustanowienia zabezpieczenia (hipoteki łącznej) na nieruchomości kredytowanej i nie będącej przedmiotem kredytowania co może skutkować brakiem konieczności wnoszenia wkładu własnego.

powr�t

wstecz