Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup lokalu mieszkalnego wraz z wykończeniem,
 • refinansowanie poniesionych zadatków tytułem finansowania ceny nabycia nieruchomości,
 • finansowanie kosztów bankowych: prowizji, dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczeń przy kredycie.

Dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej to:

 • wniosek kredytowy + załącznik
 • dowód osobisty,
 • umowa przedwstępna zakupu lokalu pomiędzy Klientem a firmą Euro Styl,
 • dokumenty dot. zdolności kredytowej.

Oprocentowanie:

 • w PLN – oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M + marża,
 • w EUR – oprocentowanie zmienne oparte na stawce EURIBOR 3 M + marża,
 • w USD, GBP oprocentowanie zmienne oparte na stawce LIBOR 3 M + marża

(poziom marży uzależniony jest od wysokości dochodów oraz wysokości posiadanego wkładu własnego)
 
Opłaty i prowizje:

 • rozpatrzenie wniosku – 0 zł,
 • prowizja – 0 zł,
 • wcześniejsza całkowita spłata kredytu - 2% od spłacanej kwoty w okresie pierwszych 3 lat,
 • nadpłata kredytu – 0 zł,
 • opłata za oszacowanie wartości nieruchomości – 0 zł.

Podstawowe zabezpieczenie:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z tytułu polisy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości.

Zabezpieczenie przejściowe do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki:

 • podwyższone oprocentowanie o 1 p.p.

Dodatkowe ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • ubezpieczenie PBS (Pakiet Bezpieczna Spłata).

Dokumenty niezbędne do zweryfikowania dochodów Klienta:

 • wniosek kredytowy + załącznik,
 • dowód osobisty,
 • dokumenty dotyczące osiąganych dochodów – w zależności od rodzaju uzyskiwania, 
 • umowa przedwstępna zakupu lokalu pomiędzy Klientem a Euro Styl.


Dodatkowe informacje:

 • możliwość ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości nie będącej przedmiotem kredytowania,
 • możliwość finansowania do 95% wartości nieruchomości,
 • maksymalny okres kredytowania do 35 lat, do 70 roku życia,
 • możliwość uzyskania kredytu przez osoby osiągające dochód za granicą,
 • indeksowany kredyt walutowy.

powr�t

wstecz