Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Warunki oferty specjalnej dla Klientów Grupy Kapitałowej Euro Styl: 

   1. 1.  Warunki promocyjne określono w poniższych tabelach nr 1, nr 2 i nr 3. Warunki cenowe określone w tabelach nr 1, 2 i 3 obowiązują Klientów, którzy:
    1. a) posiadają lub kupią rachunek typu Eurokonto* wraz z kartą debetową oraz
    2. b) posiadają lub kupią kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowane przez Bank,
    3. c) złożą wniosek kredytowy w okresie obowiązywania Oferty (wniosek musi być kompletny).

     * rachunek zasilany regularnie miesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty, stypendium lub z innych źródeł utrzymania.

     

    Tabela nr 1. Wysokość marży i prowizji 

    Kredyt Sposób
    zapłaty
    prowizji
     Kredyt do 200 tys. zł  
    włącznie
     Kredyt pow. 200 tys. zł do  
    400 tys. zł włącznie
     Kredyt pow. 400 tys. zł 
    Marża** Prowizja Marża** Prowizja Marża** Prowizja
    Kredyt hipoteczny,
    budowlano-hipoteczny, remontowy
    prowizja
    kredytowana
    1,94% 1,79% 1,89% 1,75% 1,79% 1,69%
    prowizja
    płatna
    ze środków własnych
    1,89% 1,79% 1,84% 1,75% 1,74% 1,69%

    ** z zastrzeżeniem Uwagi nr 1 (pod tabelą 3)

     

    Tabela nr 2. "Przez 2 lata niższa rata" - wysokość marży i prowizji.
    Warunki niezależne od kwoty kredytu. Do uzyskania preferencyjnych warunków konieczne jest spełnienie wymagań określonych w pkt 1 a i b łącznie***

    Kredyt Marża Prowizja (kredytowana lub płatna gotówką)
    1-wsze 24 miesiące Pozostały okres kredytowania
    Kredyt hipoteczny, budowlano-hipoteczny, renontowy 1,44% 1,84% 1,95%

    *** z zastrzeżeniem Uwagi nr 2 (pod tabelami nr 3)

     

    Tabela nr 3. Wysokość marż i prowizji - kredty mieszkaniowy MdM

    Kredyt Sposób
    zapłaty
    prowizji**
     Kredyt do 200 tys. zł  
    włącznie
     Kredyt pow. 200 tys. zł do  
    400 tys. zł włącznie
     Kredyt pow. 400 tys. zł 
    Marża* Prowizja Marża* Prowizja Marża* Prowizja
    Kredy mieszkaniowy MdM płatna ze środków
    własnych kredytobiorcy
    1,94% 1,89% 1,89% 1,85% 1,79% 1,79%
    kredytowana 1,99% 1,89% 1,89% 1,85% 1,79% 1,79%

    * z zastrzeżeniem Uwagi nr 1 (pod tabelą nr 3)
    ** pod pojęciem "Prowizja" rozumie się "Opłatę za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu"

     

    UWAGA:

     • W przypadku korzystania z preferencji określonych w Tabeli nr 1 i nr 3 - brak spełnienia wymogu posiadania lub zakupu karty kredytowej lub ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowanego przez Bank skutkuje podwyższeniem marż wskazanych w Tabeli nr 1  i nr 3 o 0,1 p.p.
     • Do uzyskania warunków okreslonych w Tabeli nr 2 konieczne jest łączne spełnienie wymogów określonych w pkt 1 a i b Oferty. W przypadku warunków cenowych określonych w Tabeli nr 2 nie ma możliwości uzyskania ich bez posiadania/nabycia karty kredytowej lub ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowanych przez Bank.
     • W przypadku marż określonych w Tabeli nr 1nr 3 dla LTV wyższego niż 90% marża jest podwyższana o 0,35 p.p. przez cały okres kredytowania.
     • W przypadku marż okreslonych w Tabeli nr 2 - Promocja "Przez 2 lata nizsza rata" dla LTV wyższego niż 90% marża jest podwyższana o 0,35 p.p. po upływie pierwszego 24-miesiecznego okresu kredytowania, a podwyższenie jest stosowane do końca okresu kredytowania.
     • W opcji "Przez 2 lata niższa rata" marża przez pierwsze 24 miesiące okresu kredytowania obowiazuje od dnia podpisania umowy kredytu.

     

    Tabela nr 4. Pozostałe parametry objęte promocją

    Parametry objęte promocją  
    okres karencji w spłacie kapitału długość okresu karencji w spłacie kapitału:
    • do 12 miesięcy dla kredytów udzielanych na okres do 15 lat włącznie
    • do 24 miesięcy dla kredytów udzielanych na okres powyżej 15 lat
    dotyczy kredytów: kredyt hipoteczny, budowlano-hipoteczny, remontowy

 

 1. 2. Preferencje określone w niniejszej Ofercie nie mogą być łączone z innymi ofertami promocyjnymi dotyczącymi kredytów mieszkaniowych.

powr�t

wstecz