Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Do skorzystania z oferty uprawnieni są Klienci, którzy nabędą nieruchomość od EURO STYL.

1) Oferta Pakiet Własny Kąt hipoteczny w PLN (zakup wraz z kredytem WK hipoteczny ubezpieczenia od utraty pracy na 4 lata, posiadanie/zakup rachunku ROR w PKO BP SA oraz zakup karty kredytowej i/lub ubezpieczenia na życie ofertowanego przez PKO BP SA)

 1. Marża w pierwszych 12 miesiącach - 1,1 pp.
 2. Minimalne marże w pozostałym okresie kredytowania (w punktach procentowych):
Udział własny
kredytobiorcy lub
(1-LTV) w %
Kwota kredytu/pożyczki w zł
  do 40.000 40.000-80.000 80.000-120.000 120.000-200.000 200.000-700.000 od 700.000
od 0% do 10% 4,08 2,50 2,10 2,98 1,92 1,83
od 10% do 20% 3,46 2,01 1,69 1,57 1,50 1,44
od 20% do 30% 3,17 1,82 1,50 1,38 1,31 1,30
od 30% do 50% 3,04 1,79 1,47 1,35 1,30 1,30
od 50% do 100% 2,44 1,68 1,41 1,30 1,30 1,30

2) Oferta bez zakupu produktów dodatkowych:

 1. Marże minimalne w standardowej ofercie w walucie polskiej (w punktach procentowych):
Udział własny
kredytobiorcy lub
(1-LTV) w %
Kwota kredytu/pożyczki w zł
  do 40.000 40.000-80.000 80.000-120.000 120.000-200.000 200.000-700.000 od 700.000
od 0% do 10% 4,38 2,78 2,40 2,28 2,22 2,13
od 10% do 20% 3,74 2,30 1,99 1,90 1,81 1,75
od 20% do 30% 3,44 2,08 1,79 1,68 1,62 1,55
od 30% do 50% 3,32 2,07 1,77 1,65 1,59 1,51
od 50% do 100% 2,78 1,97 1,72 1,59 1,53 1,49

3) Prowizja za udzielenie kredytu/pożyczki - zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.

PKO BP od 2 stycznia 2014 roku oferuje także kredytowanie nieruchomości w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych

Klientom składającym wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny w PLN oraz spełniającym warunki programu Mieszkanie dla Młodych Bank oferuje:

 • oprocentowanie   kredytu: WIBOR 3M +  marża kredytu na  poziomie: + 0,1 pp. w  stosunku do standardowej siatki marż dla kredytu Własny Kąt hipoteczny (marże z punktu drugiego – oferta bez produktów dodatkowych – powiększone o 0,1 pp.),
 • prowizja – standardowa (dla kredytu  WŁASNY KĄT hipoteczny),
 • zwolnienie z opłat:
  • za wcześniejszą częściową spłatę kredytu – w przypadku, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych,
  • za oszacowanie wartości nieruchomości – dla kredytów do 400 tys. zł włącznie.
 • oferta jest ważna do 31.03.2014 r. – liczy się data złożenia kompletnego wniosku kredytowego.

 

  • Osoba do kontaktu:

   Iwona Szpilka
   tel. 58 767 82 19, 666 820 458
   iwona.szpilka@pkobp.pl
   PKO BP SA Oddział 2 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59

  • Osoba do kontaktu:

   Edyta Faryńska
   tel. 58 767 82 19, 666 820 388
   edyta.farynska@pkobp.pl
   PKO BP SA Oddział 2 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59


powr�t

wstecz