Kredyty Oferty kredytów hipotecznych

Przeznaczenie kredytu:

 • zakup lokalu mieszkalnego,
 • refinansowanie poniesionych zadatków tytułem finansowania ceny nabycia nieruchomości,
 • finansowanie kosztów bankowych: prowizji, ubezpieczenia przejściowego.

Dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji kredytowej to:

 • wniosek kredytowy,
 • dowód osobisty + drugi dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • dokumenty dochodowe Klienta /uzależnione od rodzaju osiąganych dochodów,
 • umowa przedwstępna kupna nieruchomości.

Oprocentowanie:

 • w PLN – oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M + marża
 • w EUR oprocentowanie zmienne oparte na stawce LIBOR 3 M dla EUR + marża

(wysokość marży jest zależna od kwoty kredytu oraz poziomu LTV)

Opłaty i prowizje:

 • rozpatrzenie wniosku – 0zł,
 • wcześniejsza spłata, nadpłata kredytu – 1,5 % prowizji  przez pierwsze 3 lata, po 3 latach brak prowizji,
 • brak opłat za wycenę nieruchomości.

 Podstawowe zabezpieczenie:

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,
 • cesja praw z tytułu polisy ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości.

Zabezpieczenie przejściowe do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki:

 • ubezpieczenie przejściowe do czasu wpisu hipoteki,
 • cesja praw wierzytelności.

Dodatkowe ubezpieczenia w ofercie:

 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku kredytowego:

 • wniosek kredytowy + załącznik,
 • dowód osobisty,
 • dokumenty dotyczące osiąganych dochodów – w zależności od rodzaju uzyskiwania,
 • umowa przedwstępna zakupu lokalu pomiędzy Klientem a Euro Styl.

Dodatkowe informacje:

 • przy wypłacie kredytu w transzach korzysta się z karencji w spłacie kapitału ( spłata samych odsetek),
 • istnieje możliwość zabezpieczenia się na innej nieruchomości niż kredytowana,
 • możliwość uzyskania kredytu przez osoby osiągające dochód za granica,
 • maksymalny okres kredytowania do 70 roku życia.

powr�t

wstecz