Kredyty Oferty specjalne

Do skorzystania z oferty specjalnej uprawnieni są Klienci, którzy:

 • nabędą nieruchomość od EURO STYL,
 • złożą wniosek o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny w terminie od 23.06.2014 r. w Oddziale Banku bądź w EURO STYL,
 • podpiszą umowę kredytową w terminie do 30 dni po podjęciu przez Bank decyzji kredytowej.

1) Oferta Pakiet Własny Kąt hipoteczny w PLN (zakup wraz z kredytem WK hipoteczny ubezpieczenia od utraty pracy na 4 lata, posiadanie/zakup rachunku ROR w PKO BP SA oraz zakup karty kredytowej i/lub ubezpieczenia na życie ofertowanego przez PKO BP SA)

 1. Marża w pierwszych 12 miesiącach - 1,1 pp.
 2. Minimalne marże w pozostałym okresie kredytowania (w punktach procentowych):
Udział własny
kredytobiorcy lub
(1-LTV) w %
Kwota kredytu/pożyczki w zł
  do 40.000 40.000-80.000 80.000-120.000 120.000-200.000 200.000-700.000 od 700.000
od 5% do 10% 4,43 2,85 2,45 2,33 2,27 2,18
od 10% do 20% 3,94 2,49 2,17 2,05 1,98 1,89
od 20% do 30% 3,67 2,32 2,00 1,88 1,81 1,70
od 30% do 50% 3,54 2,29 1,97 1,85 1,80 1,70
od 50% do 100% 2,94 2,18 1,91 1,79 1,70 1,60

2) Oferta bez zakupu produktów dodatkowych:

 1. Marże minimalne w standardowej ofercie w walucie polskiej (w punktach procentowych):
Udział własny
kredytobiorcy lub
(1-LTV) w %
Kwota kredytu/pożyczki w zł
  do 40.000 40.000-80.000 80.000-120.000 120.000-200.000 200.000-700.000 od 700.000
od 5% do 10% 4,73 3,13 2,75 2,63 2,57 2,48
od 10% do 20% 4,19 2,75 2,44 2,35 2,26 2,20
od 20% do 30% 3,94 2,58 2,29 2,18 2,12 2,05
od 30% do 50% 3,82 2,57 2,27 2,15 2,09 2,01
od 50% do 100% 3,28 2,47 2,22 2,09 2,03 1,89

Prowizja - zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.

Indywidualne warunki kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny w PLN obejmują zwolnienie z opłat za:

 • kontrolę inwestycji przed wypłatą transzy kredytu,
 • kontrolę nieruchomości przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu,
 • kontrolę kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z kredytu po wypłacie ostatniej transzy,
 • brak opłaty za oszacowanie wartości nieruchomości.

Termin obowiązywania oferty: od 23.06.2014 r. (liczy się data złożenia kompletnego wniosku kredytowego w oddziale), podpisanie umów w terminie 30 dni od daty podjęcia decyzji kredytowej.

PKO BP od 2 stycznia 2014 roku oferuje także kredytowanie nieruchomości w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych

Klientom składającym wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny w PLN oraz spełniającym warunki programu Mieszkanie dla Młodych Bank oferuje:

  • oprocentowanie   kredytu: WIBOR 3M +  marża kredytu na  poziomie: + 0,1 pp. w  stosunku do standardowej siatki marż dla kredytu Własny Kąt hipoteczny,
  • prowizja – standardowa (dla kredytu  WŁASNY KĄT hipoteczny),
  • zwolnienie z opłat:

   a) za wcześniejszą częściową spłatę kredytu – w przypadku, gdy środki pochodzą z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach Programu Mieszkanie dla Młodych,

   b) za oszacowanie wartości nieruchomości – dla kredytów do 400 tys. zł włącznie.

Powyższa oferta jest ważna od 23.06.2014 r. – liczy się data złożenia kompletnego wniosku kredytowego.


powr�t

wstecz