O firmie

Nota prawna

 • Polityka Prywatności
 • Rezerwacje mieszkań

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest każda z poniższych spółek wchodząca w skład jednej grupy kapitałowej:

a. EURO STYL S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leszczynowej 6, 80-175 Gdańsk,
b. „Dom Development Kredyty” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa,

Każda z powyższych spółek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spółki łącznie zwane są dalej „Administratorami”.

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@domd.pl,
b. listownie: „Dom Development” S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 9.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. pracownicy i współpracownicy Administratora,
b. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
c. podmioty prowadzące portale internetowe, które prezentują oferty sprzedaży nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem),
d. pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

12. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis internetowy www.eurostyl.com.pl wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies są danymi informatycznymi w postaci tekstowej, które są wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na twardym dysku). Niosą one ze sobą takie informacje jak: nazwę strony WWW, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

a. ułatwienia korzystania z serwisu,
b. zbieranie danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych demograficznych (wiek oraz płeć) służą do określenia profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych,
c. zbierania statystyk, niezbędnych do celów analitycznych, które pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu WWW, co przyczynia się do ulepszania jego struktury i zawartości.
d. serwis www.eurostyl.com.pl wykorzystuje funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displaytowych. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi Google Analytics dla reklam displaytowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

4. Serwis WWW wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:

a.  session cookies (sesyjne) - przechowywane tymczasowo, do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,
b. persistent cookies (stałe) - przechowywane są na urządzeniu końcowym przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

5. Przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie powyższych informacji, powinien on zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dot. plików cookies można znaleźć w dziale „Pomoc” w pasku narzędzi przeglądarki internetowej.

6. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.


REZERWACJE MIESZKAŃ I CHARAKTER PREZENTACJI MIESZKAŃ (aktualizowano 18.12.2014r.)

 1. Rezerwacji można dokonać na wybrane mieszkanie na okres nie dłuższy niż 3 dni. Rezerwację można po upływie tego terminu ponowić. Deweloperowi przysługuje jednak prawo do odmowy przedłużenia rezerwacji.
 2. Warunkiem wprowadzenia bezpłatnej rezerwacji lokalu na czas wskazany w niniejszym Regulaminie jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania ofert handlowych spółek grupy Kapitałowej Euro Styl na adres e-mail wskazany, a także podanie danych osoby rezerwującej, takich jak:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 3. Rezerwacji można dokonać:
  • osobiście w biurach sprzedaży Dewelopera,
  • telefonicznie.
 4. Aby rezerwacja była ważna, konieczne jest jej potwierdzenie przez Dewelopera:
  • telefonicznie,
  • osobiście w biurach sprzedaży Dewelopera,
  • lub e-mailem.
 5. Dzięki rezerwacji Klient zyskuje m.in.:
  • czas na przeanalizowanie oferty wraz ze wzorem umowy oraz dokumentami uzupełniającymi, a także uzgodnienie szczegółów transakcji,
  • możliwość skonsultowania w Dziale Aranżacji Dewelopera zakresu ewentualnych zmian w projekcie przedmiotowej nieruchomości,
  • możliwość ustalenia warunków finansowania za pomocą kredytu w porozumieniu z Działem Kredytów Dewelopera,
  • czas na przygotowanie się do podpisania umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej.
 6. Rezerwacja jest bezpłatna i nie ma charakteru umowy, a jej wygaśnięcie lub rezygnacja nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych dla żadnej ze Stron.
 7. Jeżeli w czasie trwania rezerwacji Deweloper otrzyma zgłoszenie innej osoby zdecydowanej na zakup zarezerwowanego lokalu, pierwszeństwo transakcji posiada Klient, który dokonał rezerwacji.
 8. Deweloper jest uprawniony do sprzedaży zarezerwowanego mieszkania, jeżeli:
  • minie termin rezerwacji, którą został objęty lokal (rezerwacja wygaśnie) lub,
  • osoba rezerwująca zrezygnuje z rezerwacji przed upływem terminu.
 9. Rezerwacja może być przez Klienta odwołana:
  • telefonicznie,
  • osobiście w biurze sprzedaży Dewelopera,
  • lub e-mailem.
 10. Informacje dotyczące oferowanych inwestycji (wszelkie przedstawiane materiały graficzne oraz tekstowe) podane w serwisie www.eurostyl.com.pl nie stanowią oferty handlowej ani publicznego zapewnienia w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wiążące oferty handlowe są wydawane Klientom w Biurach Sprzedaży.