O firmie

Nota prawna

 • Polityka Prywatności
 • Rezerwacje mieszkań

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest każda z poniższych spółek wchodząca w skład jednej grupy kapitałowej:

a. EURO STYL S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Leszczynowej 6, 80-175 Gdańsk,
b. „Dom Development Kredyty” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa,

Każda z powyższych spółek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spółki łącznie zwane są dalej „Administratorami”.

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@domd.pl,
b. listownie: „Dom Development” S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, z dopiskiem „IODO”.

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 9.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. pracownicy i współpracownicy Administratora,
b. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
c. podmioty prowadzące portale internetowe, które prezentują oferty sprzedaży nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem),
d. pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

12. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.

 

 

POLITYKA COOKIES

Dla Państwa wygody ten Serwis www używa plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania Użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)tj. po opuszczeniu strony internetowej,
 • cookies stałe (nie wygasają do czasu ich usunięcia przez Użytkownika),
 • cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała,
 • cookies funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),
 • cookies „niezbędne”, czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 • cookies google-analytics.com – pozwalające na tworzenie statystyki dla witryny,
 • cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.

Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi Google Analytics dla reklam displaytowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

Własne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a w szczególności dostosować stronę do jego indywidualnych potrzeb,
 • uwierzytelniania i utrzymania sesji Użytkownika,
 • tworzenia statystyk, mających na celu zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości. Tworzenie statystyk nie pozwala na identyfikację poszczególnych Użytkowników,
 • zapewnienia pełnej funkcjonalności i ciągłego działania.

 

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 • prezentowania reklam dostosowanych dla Użytkownika.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie informacji o których mowa w niniejszej polityce, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

 • Usuwanie plików cookies
 • Domyślne blokowanie plików cookies
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookies
 • Domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. Prosimy o każdorazowe zapoznanie się z ich treścią po przejściu na stronę obcego serwisu.

Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i jednocześnie posiadającym do nich dostęp, jest operator Serwisu tj. Spółka pod firmą Euro Styl S.A z siedzibą w Gdańsku 80-175, ul. Leszczynowa 6.

 

Klauzula informacyjna - ewidencja wejśc na teren budowy

Klauzula informacyjna - kontakt z pełnomocnikami

Klauzula informacyjna - marketing

Klauzula informacyjna - monitoring

Klauzula informacyjna - obsługa zgłoszeń

Klauzula informacyjna - realizacja procesu inwestycyjnego

Klauzula informacyjna - zakup lokalu

Klauzula informacyjna - zakup nieruchomości

Klauzula informacyjna - zapytania ofertowe

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Klauzula informacyjna - umowy z kontrahentami (pozyskanie danych na potrzeby rozliczeń finansowo-księgowych)

Klauzula informacyjna - umowy z kontrahentami (dane pracowników/współpracowników/kontrahentów)

REZERWACJE MIESZKAŃ I CHARAKTER PREZENTACJI MIESZKAŃ (aktualizowano 18.12.2014r.)

 1. Rezerwacji można dokonać na wybrane mieszkanie na okres nie dłuższy niż 3 dni. Rezerwację można po upływie tego terminu ponowić. Deweloperowi przysługuje jednak prawo do odmowy przedłużenia rezerwacji.
 2. Warunkiem wprowadzenia bezpłatnej rezerwacji lokalu na czas wskazany w niniejszym Regulaminie jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania ofert handlowych spółek grupy Kapitałowej Euro Styl na adres e-mail wskazany, a także podanie danych osoby rezerwującej, takich jak:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 3. Rezerwacji można dokonać:
  • osobiście w biurach sprzedaży Dewelopera,
  • telefonicznie.
 4. Aby rezerwacja była ważna, konieczne jest jej potwierdzenie przez Dewelopera:
  • telefonicznie,
  • osobiście w biurach sprzedaży Dewelopera,
  • lub e-mailem.
 5. Dzięki rezerwacji Klient zyskuje m.in.:
  • czas na przeanalizowanie oferty wraz ze wzorem umowy oraz dokumentami uzupełniającymi, a także uzgodnienie szczegółów transakcji,
  • możliwość skonsultowania w Dziale Aranżacji Dewelopera zakresu ewentualnych zmian w projekcie przedmiotowej nieruchomości,
  • możliwość ustalenia warunków finansowania za pomocą kredytu w porozumieniu z Działem Kredytów Dewelopera,
  • czas na przygotowanie się do podpisania umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacyjnej.
 6. Rezerwacja jest bezpłatna i nie ma charakteru umowy, a jej wygaśnięcie lub rezygnacja nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych dla żadnej ze Stron.
 7. Jeżeli w czasie trwania rezerwacji Deweloper otrzyma zgłoszenie innej osoby zdecydowanej na zakup zarezerwowanego lokalu, pierwszeństwo transakcji posiada Klient, który dokonał rezerwacji.
 8. Deweloper jest uprawniony do sprzedaży zarezerwowanego mieszkania, jeżeli:
  • minie termin rezerwacji, którą został objęty lokal (rezerwacja wygaśnie) lub,
  • osoba rezerwująca zrezygnuje z rezerwacji przed upływem terminu.
 9. Rezerwacja może być przez Klienta odwołana:
  • telefonicznie,
  • osobiście w biurze sprzedaży Dewelopera,
  • lub e-mailem.
 10. Informacje dotyczące oferowanych inwestycji (wszelkie przedstawiane materiały graficzne oraz tekstowe) podane w serwisie www.eurostyl.com.pl nie stanowią oferty handlowej ani publicznego zapewnienia w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wiążące oferty handlowe są wydawane Klientom w Biurach Sprzedaży.