Strefa Akcjonariusza

Strefa Akcjonariusza służy do komunikacji spółki pod firmą:

EURO STYL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671284, NIP: 5832968619, REGON: 220366653, o kapitale zakładowym w wysokości 36.177.312,00 zł opłaconym w całości („Spółka”), z jej akcjonariuszami, stosownie do art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.) w której zamieszczane są wymagane przez prawo lub statut Spółki, ogłoszenia pochodzące od Spółki.

Komunikaty

Plik do pobrania

Strona eurostyl.com.pl może wyświetlać się nieprawidłowo

Używasz przeglądarki, która nie jest aktualna, w związku z czym strona eurostyl.com.pl może wyświetlać się nieprawidłowo. Otwórz stronę w innej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz pobrać i zainstalować wspieraną przegladarkę, linki znajdziesz tutaj:

Pamiętaj, że oprócz wyświetlania prawidłowo treści, aktualna przeglądarka zadba o Twoje bezpieczeństwo w sieci.