Strona główna
 • Zakup nieruchomości to jedna z kluczowych decyzji, jakie podejmujemy w całym naszym życiu. Bez względu na to, czy na ten cel przeznaczamy zgromadzone oszczędności czy zaciągamy zobowiązanie w banku, zwykle kosztuje nas to sporo stresu i wiąże się z różnymi obawami, zwłaszcza jeśli decydujemy się na zakup nieruchomości znajdującej się w trakcie budowy – a takich ofert na rynku jest najwięcej. Także nasza oferta w przeważającej części składa się z lokali w budynkach znajdujących się w trakcie realizacji. Nigdy nie zdarzyło nam się nie ukończyć budowy czy nie przekazać we właściwym terminie lokalu naszym Klientom, jednak zdajemy sobie sprawę, że dobra opinia oraz wysoki kapitał podstawowy EURO STYL mogą nie wystarczyć, by Klienci czuli się w 100% pewnie. Tym bardziej pozytywnie oceniamy regulacje, które zostały wprowadzone Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską, obowiązującą od 29.04.2012 roku. Dokument ten reguluje wiele nieokreślonych wcześniej w żadnych ustawach ani rozporządzeniach kwestii związanych z procesem zakupu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego, które jeszcze nie mają pozwolenia na użytkowanie, czyli znajdujących się w trakcie realizacji.

 

 • Ustawodawca miał więc na celu ochronę interesów tych Klientów, którzy nabywają od dewelopera mieszkanie lub dom w trakcie budowy, i wprowadził zmiany przede wszystkim w trzech obszarach:

 

  • • Poprzez obowiązek stworzenia prospektu informacyjnego dla każdego lokalu mieszkalnego, który nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie, Klienci zyskali prosty dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących dewelopera oraz inwestycji.

 

  • • Poprzez wyodrębnienie z umów cywilnych specjalnej kategorii umowy deweloperskiej, Klienci mają pewność, że ewentualne niezgodne z ustawą zapisy w umowie nie będą obowiązywać, bowiem zgodnie z artykułem 28 Ustawy „Postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystane dla nabywców aniżeli przepisy ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy ustawy”. Co istotne umowa deweloperska sporządzana jest w postaci aktu notarialnego, co daje Klientom gwarancję rzetelności (notariusz jest zawodem zaufania publicznego) oraz pozwala im ujawnić roszczenie w księdze wieczystej nieruchomości, co zabezpiecza interesy Klientów w wypadku np. upadłości dewelopera.

 

  • • W wypadku inwestycji wprowadzonych do sprzedaży po wejściu ww. Ustawy - poprzez obowiązek zapewnienia Klientom jednego z 4 proponowanych w Ustawie środków ochrony, tj. mieszkaniowego rachunku powierniczego zamkniętego lub mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego z gwarancją ubezpieczeniową bądź z gwarancją bankową lub mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego, pieniądze Klientów są bezpieczne.

 

  • Na co więc trzeba zwrócić uwagę, czytając prospekt informacyjny oraz wzór umowy deweloperskiej? Przede wszystkim warto przyjrzeć się:

 

   • • doświadczeniu dewelopera – w prospekcie wymienione są dotychczas zrealizowane przez dewelopera inwestycje – w wypadku EURO STYL wymienionych jest 11 inwestycji zlokalizowanych na terenie Trójmiasta i okolic, warto zapoznać się nie tylko z tymi danymi, ale także pojechać obejrzeć kilka wybranych osiedli, by przekonać się w jakim standardzie je zrealizowaliśmy i jak (dobrze) wyglądają kilka lat po oddaniu nieruchomości. Poza tym w naszych biurach sprzedaży udostępniamy sprawozdanie finansowe EURO STYL, a więc każdy Klient może samodzielnie ocenić naszą sytuację finansową i przekonać się, że nie bez powodu otrzymujemy wysokie noty w badaniach prowadzonych przez wywiadownie gospodarcze czy certyfikaty programów promujących rzetelność w biznesie – nagrody i wyróżnienia otrzymane przez EURO STYL znajdą Państwo tutaj.

 

   • • danym dotyczącym nieruchomości, na terenie której planujemy kupić lokal, tj. numerowi księgi wieczystej i informacjom o ew. obciążeniach hipotecznych – aktualny stan księgi możemy sprawdzić pod adresem www.ekw.gov.pl,

 

   • • informacjom o wydanym pozwoleniu na budowę – czy jest pozwolenie na budowę i czy jest to pozwolenie ostateczne – EURO STYL nigdy nie rozpoczyna sprzedaży bez prawomocnego pozwolenia na budowę,

 

   • • informacjom o planowanych w promieniu 1 km od nieruchomości inwestycjach – dzięki temu możemy dowiedzieć się, czy w sąsiedztwie nie powstanie jakaś inwestycja, która mogłaby być źródłem uciążliwości,

 

   • • informacjom o źródłach finansowania inwestycji – jeśli EURO STYL korzysta z kredytu bankowego w celu zrealizowania inwestycji, wówczas w części prospektu zatytułowanej „inne informacje” zawsze znajduje się zgoda banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności lub przeniesienie własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym,

 

   • • informacjom o środkach ochrony nabywców – obowiązek zapewnienia środków ochrony nabywcy dotyczy inwestycji wprowadzonych do sprzedaży po wejściu w życie ww. Ustawy, a więc po 29.04.2012 r. Dzięki stosowanemu przez EURO STYL otwartemu rachunkowi powierniczemu nasi Klienci mają pewność, że pieniądze, które wpłacają, są przekazywane na cele związane z inwestycją, w której zakupili lokal mieszkalny. Nad prawidłowością wydatkowania tych środków czuwa bank, w naszym wypadku jest to PKO BP, wypłacając pieniądze zgodnie z harmonogramem inwestycji po uprzednim skontrolowaniu postępów budowy.

 

  • Poza tym warto pamiętać, że nasi specjaliści w biurach sprzedaży oraz w dziale kredytów hipotecznych zawsze chętnie odpowiadają na wszystkie pytania Klientów. Jeśli tylko pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, prosimy nie wahać się zgłaszać ich naszym pracownikom. Zależy nam, by każdy Klient, który przychodzi do naszych biur sprzedaży, czuł się komfortowo i był pewny, że podjęta decyzja o zakupie mieszkania z naszej oferty jest właściwa.

 

  • W 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę wśród prawie 100 deweloperów w kraju, mającą za zadanie sprawdzenie, czy przestrzegają oni przepisów zawartych w ustawie deweloperskiej. W wyniku tej kontroli Urząd wybrał naszą firmę „z listy 30 największych w Polsce” i zarzucił nam nieprawidłowości w dwóch kwestiach:

 

   • 1. dot. różnicy pomiędzy powierzchnią w umowie a powierzchnią powykonawczą lokalu lub pomieszczeń przynależnych – do czasu tej kontroli stosowaliśmy zapis, w wyniku którego jeśli powierzchnia powykonawcza okazywała się większa niż w umowie, Klient otrzymywał większe mieszkanie czy piwnicę (nie musiał dopłacać żadnej kwoty z tego tytułu), zaś jeśli powierzchnia była mniejsza niż w umowie, zwracaliśmy Klientowi wartość tej różnicy;

 

   • 2. dot. zgody na umieszczenie elementów reklamowych na częściach wspólnych nieruchomości, takich jak logo na elewacji.

 

 • Po kontroli UOKiK wprowadziliśmy stosowne zmiany w umowach zgodnie z zaleceniami Urzędu i w związku z tym z przyjemnością możemy Państwa poinformować, że stosowane przez nas umowy deweloperskie są całkowicie zgodne z zapisami ww. ustawy. Załączamy pismo z UOKiK świadczące o zgodności umowy z obowiązującymi przepisami – do pobrania tutaj. Na rozstrzygnięcie postępowania w sprawie umieszczania elementów reklamowych w częściach wspólnych nieruchomości jeszcze czekamy, ale już teraz wycofaliśmy kontrowersyjny wg Urzędu zapis ze stosowanych przez nas wzorach umów.